CO2 Prestatieladder

CO2 Prestatieladder Arbol Groen B.V.

Energiebeleid

Omdat duurzaamheid hoog in het vaandel staat bij ons zullen voorstellen worden geïmplementeerd die ons faciliteren in een continue verbetering op het gebied van energiemanagement. De directie verklaart daarom onderstaande punten actief uit te voeren:

• Opstellen van reductie-doelstellingen die jaarlijks worden beoordeeld en indien mogelijk herzien.
• Ingrijpen daar waar veel energie verbruikt wordt door:
o Energieverbruik te meten, registreren, monitoren en periodiek te rapporteren
o Selecteren van significantie energiestromen voor een evaluatie
o Deze energiestroom indien mogelijk te reduceren
• Het communiceren van energieverbruik naar werknemers om zo hen bewust te maken van hun invloed op het milieu en hoe zij hier zelf invloed op kunnen uitoefenen
• Werknemers motiveren in het zelf aandragen van voorstellen die energiereductie faciliteren
• Andere organisaties en stakeholders enthousiasmeren in het reduceren van CO2 en om actief deel te nemen aan CO2 reducerende programma’s binnen het bedrijf.

Al deze acties zullen worden ondernomen conform de relevante wetgeving en eisen van autoriteiten op het gebied van energie.


Huidig energieverbruik

Om inzicht te krijgen in de verschillende emissies, hebben wij een CO2 footprint berekend. Dit inzicht in CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. Op basis van deze gegevens komen wij uit op:

2019 Totaal 248,8 (gewogen = 242,2) ton CO2 uitgestoten, waarvan 248,8 ton in scope 1 en 0 ton in scope 2. 3,6% reductie behaald t.o.v. 2018

2018 Totaal 251,1 ton CO2 uitgestoten, waarvan 243,2 ton in scope 1 en 7,9 ton in scope 2.

CO2-reductiedoelstelling

Om deze uitstoot te reduceren, hebben wij de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

Arbol Groen B.V.(onderdeel van Bevani Groep B.V.) stoot in 2019-2021 ten opzichte van referentiejaar 2018 100% minder CO2 uit in scope 2. En 5% minder CO2 scope 1.

CO2-reductiemaatregelen

Om deze doelstelling te realiseren zijn de onderstaande maatregelen opgesteld:

Maatregel

 • Printen standaard op dubbelzijdig papier.
 • Inkoopbeleid aanpassen – leveranciers wijzen op CO2 beleid (continu proces)
 • Personeel bewuster maken (continu proces)
 • Bandenspanning regelmatig controleren
 • Wagenpark vernieuwen op basis van nieuwste eisen en ontwikkelingen. (continu proces)
 • Materieel vernieuwen op basis van nieuwste eisen en ontwikkelingen. (continu proces)

De volgende maatregelen zijn reeds uitgevoerd in de afgelopen jaren:

Maatregel

 • Overstappen van Ecostroom (groene stroom binnen- en buitenland) naar 100% groene stroom uit Nederland (gerealiseerd in 2019)
 • Aanschaf Mecalac 8MCR rupsgraafmachine (nieuwste milieueisen)
 • Aanschaf Ahlmann AZ95e shovel (nieuwste milieueisen)
 • Aanschaf Liebherr A914 mobiele kraan (nieuwste milieueisen en zuiniger t.o.v. andere concurrenten)
 • Registratiesysteem om de draaiuren van materieel vast te leggen

Voortgang

De voortgang van de CO2 reductiedoelstellingen wordt halfjaarlijks behandeld binnen het bedrijf. De bevindingen, ideeën en conclusies van deze reductiedoelstellingen wordt in een verslag per scope vastgelegd op basis van de gerelateerde eisen.

Voor het bepalen van de voortgang wordt vooralsnog de KPI omzet gebruikt, maar binnen de organisatie zal nog een evaluatie plaatsvinden om een transparantere KPI te vinden.
Projecten met gunningsvoordeel

Er zijn vooralsnog geen projecten aangenomen waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen.

Individuele bijdrage

Wij vragen aan jou als medewerker ook een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot. Enkele mogelijkheden om bij te dragen:

Tips zuinig rijden

 • Schakel zo vroeg mogelijk door naar een hogere versnelling.
 • Probeer zo min mogelijk te remmen. Laat het gas dus tijdig los en rol uit
 • Houd je snelheid stabiel.
 • Zet je motor af wanneer je even moet wachten, zoals bij een openstaande brug.
 • Maak, indien je auto over deze functie beschikt, zoveel mogelijk gebruik van de cruise control.
 • Parkeer achteruit in. Een koude motor en achteruit rijden kosten meer brandstof

Tips om je auto zuiniger te maken

 • Let op het gewicht van de auto. Hoe meer gewicht, hoe meer brandstof.
 • Probeer je tank zo leeg mogelijk te rijden, voordat je deze bijvult.
 • Onderhoud de auto goed. Zo presteert deze optimaal
 • Check regelmatig de bandenspanning. Indien dit maandelijks gebeurt kan dit tot 10% brandstof besparen

Wij vragen van iedere medewerker mee te denken om onze CO2-uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze nieuwe CO2-reductiedoelstelling te behalen. Heb je zelf een idee? Laat graag van je horen!


Documenten CO2 prestatieladder

CO2 Footprint 2019
CO2 Footprint 2018
CO2 Bewust Certificaat Niveau 3
Beleidsverklaring CO2
Deelname en bijdrage aan initiatief CO2 “Blauwe Diesel- HVO brandstof”

Klik hier voor de link naar Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.skao.nl)