Processierups bestrijding

Eikenprocessie rupsen bestrijden.

De eikenprocessierups is de rups van de eikenprocessievlinder of eikenprocessierupsvlinder, een nachtvlinder uit de familie tandvlinders, onderfamilie processievlinders. De soort komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en werd sinds eind twintigste eeuw steeds algemener in België en Nederland

Binnenkort meer informatie!