Boombescherming

Tijdens de ontwikkeling en bouw van uw project dient u schade aan bomen, planten en struiken te voorkomen. Om dit te voorkomen passen wij boombescherming toe. Boombescherming is een simpel maar doeltreffend middel om bescherming te bieden tijdens uw project. Deze boombescherming kunt u bij ARBOL Groen B.V. huren. 

Een leefbare omgeving kan niet zonder bomen.
Ze dragen bij aan beeldkwaliteit, geven beschutting tegen hitte en wind en hebben ook culturele waarde. Helaas verliezen wij soms in de praktijk het belang van de bomen makkelijk uit het oog.
Wij bieden de mogelijkheid om deze waardevolle bomen via beleid en regelgeving te beschermen.